Engaged

Algemene voorwaarden winactie Engaged

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie van Eigen Bediening op de bruidsbeurs Engaged van 13 & 14 oktober. Door deelname aan de betreffende winactie gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Winactie: Op 13 en 14 oktober grabbelt Eigen Bediening 1 winnaar die 1x 4 uur gratis bediening wint voor op haar/zijn evenement, feest of partij.

Trekking: Op zaterdag 13 oktober om 17:00 uur en op zondag 14 oktober om 17:00.

1. De winnaars kunnen face-to-face, per telefoon, per Social Media of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.

2. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden onderhandeld.

3. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

4. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Eigen Bediening is dan gerechtigd een andere winnaar te trekken.

5. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Eigen Bediening mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

6. Eigen Bediening is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

7. De prijs is alleen geldig bij een minimale afname van 2 bedieners die ieder 4 uur aan werkzaamheden verrichten. Uiteraard mag de aanvraag ook bestaan uit meer bediening en meer uren, hiervan zal dan 1x 4 uur worden afgetrokken.

8. De prijs is geldig tot en met 31 december 2019.